שירותי המשרד

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים מבוקרים לחברות פרטיות, עמותות, מלכ"רים, ביקורת מטעם משרד הפנים על דיווחי רשויות מקומיות.
 • הכנת דיווחים שוטפים למע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי.
 • הנה"ח לחברות ועצמאים, הקמת מערכת הנה"ח לעסקים חדשים.
 • פתיחת תיקים לעצמאים וחברות במס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי.
 • הכנת דוחות שנתיים ותקופתיים לרשויות המס. דוחות של חברות, שותפויות, עצמאים, דוחות שכירים להחזר.
 • יצוג בדיונים על דוחות שנתיים בפני רשויות המס – מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי.
 • הכנת הצהרות הון למס הכנסה.
 • הכנת תלושי משכורת, הדרכה בהכנת תלושים לעמידה בדיני העבודה השונים.
 • הכנת דוחות שנתיים של עמותות לרשם העמותות .
 • ליווי עסקים בתחילת הדרך, בדיקת כדאיות רכישת עסק, הערכות שווי.
 • הכנת תכניות עיסקיות להגשה לבנקים, מוסדות מממנים.
 • הכנת חוות דעת מומחה לבתי משפט.
 • גישור.